Iterbij ima novu kemijsku masu

Nova atomska masa iterbija

Atomska masa? Atomi su veoma male čestice i u opisu njihove mase često se koristimo pojmom “relativna atomska masa”. Da bi se lakše pojam shvatio, izraz možemo koristiti i za planete. Ako planet Zemlju uzmemo kao jedinicu mase,... Pročitajte više... →